Bu makale Sayın Vedat Kaya tarafından yazılmış ve Ankara Kalkınma Ajansı Dergisi 12. sayısında yayınlanmıştır.

Toplumlar, yaşadığı sıkıntıları önlemek için mutlaka üretim yapmalıdırlar. Aksi halde üretmeyen bir toplum sonunda kendisini de tüketir.

Üretim için gerekli ortamın ve ekosistemin oluşturulması gerekmektedir. Teknoloji seviyesine bağlı olarak insan/ beyin gücü, sermaye, makine ve teçhizat, teknolojik altyapı, akademik ve bilgi kaynaklarına erişim ekosistemin oluşturulması için gerekli olan bileşenlerdir.

Ülkemiz açısından incelediğimizde, genç nüfus kaynağımız ve yüksek oranda üniversite mezunumuz insan ve beyin gücü olarak yeterli potansiyelimizin olduğunu göstermektedir. Fakat insan ve beyin gücümüzü üretime yönlendirmekte ve üretim için gerekli bilgi ve beceri setine göre gençlerimizi yetiştirmede maalesef istenen seviyede olmadığımız görülmektedir.