Projelerimiz

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği tarafından geliştirilen projelerimiz

Projeler

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği tarafından geliştirilen projelere hakkında bizden detaylı bilgi alabilir ve katkı sunabilirsiniz.

Endüstri 4.0 Standartizasyon Merkezi

Kurulacak Standartizasyon ve Laboratuvar merkezi ile Endüstri 4.0 kapsamında uygulanacak başta güvenlik olmak üzere yerel standartların belirlenmesi, uygulamalar/sistemler arasındaki birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin tanımlanması ve oluşturulan çözümlerin uyumluluklarını test edilmesi sağlanacaktır.

Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi

Mükemmeliyet Merkezinin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Endüstri 4.0 ile ilgili elde edilen deneyimlerin birleştirilmesi, Endüstri 4.0’ın ulusal düzeyde uygulanması için gerekli strateji, politika ve yöntemlerin belirlenmesi ve elde edilen deneyimlerin tüm dünya ile paylaşılmasıdır.

Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi için en önemli göstergelerden birisi Organize Sanayi Bölgeleridir. Hazırlanan Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi konsepti ile mevcut OSB’lerin Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirilmesi ve yeni kurulacak OSB’lerin Endüstri 4.0’a uygun tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Endüstri 4.0 Kümesi

Endüstri 4.0 Kümesi ile Endüstri 4.0’ın tüm paydaşlarının bir araya getirilmesi, sektörel bazda kullanılabilecek ürün ve çözümlerin oluşturulması ve elde edilen ürün/çözüm/bilgi ve deneyimin başta ülkemiz sanayisinin dijitalleşmesini gerçekleştirmek üzere kullanılması ve tüm dünyaya pazarlanması hedeflenmektedir.

Endüstri 4.0 Olgunluk Modeli

Endüstri 4.0 Olgunluk modeli ile sanayicilerimizin mevcut Endüstri 4.0 olgunluk düzeyleri üretim süreçleri bazında tespit edilecek ve bir üst olgunluk seviyesine ulaşmaları için gerekli eylem planları hayata geçirilecektir.

Endüstri 4.0 Eğitim Programı

Eğitim Programı ile Çıraklık, Meslek ve Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programı seviyesinde Endüstri 4.0 için gerekli nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programının hazırlanması amaçlanmaktadır.

Bize Ulaşın

Bize ulaşmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Meşrutiyet Mah. Konur Sok. Özsoy İşhanı No:25/13
Çankaya/Ankara

+90 (0312) 911 07 66

info@endustri40.org.tr

İletişim Formu