Kurumsal Üyelik

Derneğimize “Kurumsal Üye” olmak için yapılması gereken işlemler aşağıda listelenmiştir.

1-Kurumsal Üyelik Başvuru Formu doldurulur.
2-Kurumsal Üyelik Başvuru Formu ile birlikte Temsilcinin Nüfus Cüzdanı, Derneklerde Temsile İlişkin Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri eklenir.
3-Üyelik formu ve gerekli diğer belgeler taranarak info@endustri40.org.tr adresine mail atılır.
4-Üyelik formu ve gerekli diğer belgeler Dernek Genel Merkezine gönderilir.
5-Dernek Yönetim Kurulu, Kurumsal Üyelik başvurusunu inceler. Başvuru sonucunda Onay/Red kararı verilir.
6-Onay kararı verilen üyelere yönelik olarak Yönetim Kurulu kararı alınır. Başvuran tüzel kişi, Resmi Üye olmaya hak kazanır.