Bireysel Üyelik

Derneğimize “Bireysel Üye” olmak için yapılması gereken işlemler aşağıda listelenmiştir.

1-Bireysel Üyelik Başvuru Formu doldurulur.
2-Bireysel Üyelik Başvuru Formu ile birlikte Nüfus Cüzdanı fotokopisi eklenir.
3-Üyelik Formu ve Nüfus Cüzdanı taranarak info@endustri40.org.tr adresine mail atılır.
4-Üyelik Formu ve Nüfus Cüzdanı Dernek Genel Merkezine gönderilir.
5-Dernek Yönetim Kurulu, Bireysel Üyelik başvurusunu inceler. Başvuru sonucunda Onay/Red kararı verir.
6-Onay Kararı verilen üyelere yönelik olarak Yönetim Kurulu kararı alınır. Başvuran gerçek kişi, Resmi Üye olmaya hak kazanır.