Endüstri 4.0, üretimde ve hizmetlerde dijitalleşmenin ve otomasyonun ön plana çıktığı yeni bir üretim yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşımda, akıllı makineler ve sistemler, veri ve analitik teknolojileri ile birlikte çalışarak üretim süreçlerini daha verimli ve esnek hale getirmektedir.

Dijital dönüşüm, insan kaynakları yönetimini de önemli ölçüde etkilemektedir. İK 4.0 olarak adlandırılan bu yeni yaklaşımda, İK süreçleri dijital teknolojilerden yararlanılarak otomatikleştirilmekte ve veri odaklı hale getirilmektedir. Bu sayede, İK süreçleri daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilebilmektedir.