Derneğimiz Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2023 tarihinde Genel Merkezimizde yapılacaktır.

Derneğimiz Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2023 Pazartesi Günü tarihinde saat 13:30’da Dernek Genel Merkezimizde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 12.Haziran.2023 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan tüm üyelere derneğin web sayfasından ve dernek duyuru panosundan duyrulmasına karar verilmiştir.

Gündem

  • Açılış ve Yoklama
  • Divan Kurulunun Oluşturulması
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Kabulü
  • Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
  • Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
  • Dernek Organlarının Seçilmesi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış