Genel Sekreterimiz Hasan DERNELİ’nin Sanayi Haber Ajansında Yayınlanan Makalesi :

Endüstri 4.0, iş dünyasını kökten değiştiren bir dönüşümü ifade ediyor. Dijital teknolojilerin yükselişiyle  birlikte, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok sektörde büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Endüstri 4.0’ın iş dünyasında verimliliği nasıl artırabileceğini ve dijital dönüşümün işletmelere nasıl fayda sağlayabileceğine değinmek istiyorum.

Çünkü, Endüstri 4.0 ile üretim süreçlerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi işletmelerin daha akıllı ve verimli hale getirilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), büyük veri analitiği ve otomasyon gibi teknolojileri içende barındırıyor. Bu teknolojiler ise iş süreçlerinin daha esnek, hızlı ve verimli bir hale gelmesini sağlıyor.