Bu makale Sayın Muratcan İğdeli tarafından yazılmış ve Ankara Kalkınma Ajansı Üç Aylık Dergisi 2017/2 sayısında yayınlanmıştır.

Uluslararası standardisazyon örgütü(ISO)’nün tanımına göre “belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemi” standardizasyon olarak ifade edilmektedir.

Endüstri 4.0 konusunda yapılması gereken önemli çalışmalardan birisi de standartlaştırmadır.Bu konuda ürün/hizmet geliştirebilecek firmaların birlikte çalışması için güvenlik ve bütünleşme gibi konularda standart çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Küresel anlamda Endüstri 4.0 konusunda belirli bir otorite elde etmek adına, bu standartlaşma çalışmalarına ağırlık verilmeli ve bu standartlaşma çalışmaları Endüstri 4.0 konusunun teknik dili haline getirilmelidir.

İran ve Endonezya nükleer santrallerini etkileyen “Stuxnet Virüsü” ve Fransız otomobil üreticisi Renault fabrikalarını etkileyen “WanaCryptor 2.0 Saldırısı” göz önünde bulundurulduğunda, bu standart çalışmalarında dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken en önemli faktörlerden birisinin “güvenlik” konusu olduğunu görmekteyiz.