Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi - Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği

Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi için en önemli göstergelerden birisi Organize Sanayi Bölgeleridir. Hazırlanan Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi konsepti ile mevcut OSB’lerin Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirilmesi ve yeni kurulacak OSB’lerin Endüstri 4.0’a uygun tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.

  • Client :
  • Date :
  • Link :
  • Location :
  • Value :