Bu makale Sayın Ahmet Kaya tarafından yazılmış ve Teknopark Dergisi Mayıs 2017 sayısında yayınlanmıştır.

Ekonomimize açılan Endüstri 4.0 sayfası, bilgi teknolojileriyle sanayide üretkenliği, verimliliği ve katma değeri artıracak, sanayiyi yeniden modelleme biçimidir.Biz sanayicimizi doğru sektörlerle Endüstri 4.0’a geçirebilirsek, dünyada söz sahibi olabiliriz.

Bilgisayar, internet ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle hayatımıza giren Almanya menşeli Endüstri 4.0 kavramı, sanayicimizin bilgi teknolojilerini kullanarak nasıl daha katma değerli ve verimli üretim yapacağını gösterecek. Internet ile birlikte tüketicinin davranış ve beklentilerini de değiştiren bu kavramda, ürünün beklentileri karşılaması, doğru zamanda teslim edilmesi ve kalitesi önemli. Firmalar artık kendi intranetleri üzerinden tedariklerini karşılıyor hatta üretimlerinin bir kısmını taşere ediyorlar. Siparişin, tedarikin, üretimin ve teslimatın farklı merkezlerden olduğu bir sistemden bahsediyoruz.

Endüstri 4.0 eko-sistemini oluşturabilecek gerekli tüm bileşenlere sahibiz.