Genel Sekreterimiz Hasan DERNELİ’nin Sanayi Haber Ajansında Yayınlanan Makalesi :

Dünya çapındaki endüstriler, hızla değişen bir teknolojik peyzaj ve artan çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, işletmeler ve endüstriler artık sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerini benimsemekte ve Endüstri 4.0’ın sunduğu dijital dönüşüm fırsatlarından yararlanmaktadır.

Biz Türkiye’de Endüstri 4.0’ın yeşil dönüşümden nasıl yararlanacağını değerlendireceği. Ancak ilk önce Endüstri 4.0’ın Yeşil Dönüşüme katkısından bahsetmek gerekiyor. Çünkü, Endüstri 4.0, üretim süreçlerini, veri analitiği, otomasyon, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) gibi dijital teknolojilerle birleştirerek daha verimli, esnek ve sürdürülebilir üretim sağlama amacını taşıyan bir endüstriyel dönüşüm hareketidir. Bu yaklaşım, geleneksel endüstriyel üretimi daha akıllı ve çevreci hale getirmeyi hedeflemektedir.