Bu makale Sayın Erhan Akkaş tarafından 14-15 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen İstihdam ve Kariyer kongresinde yayınlanmıştır.

İstihdam ve Kariyer Kongresinde alt konularından olan Endüstri 4.0 kapsamında yayınladığı bildiride; Endüstri 4.0’ın Ortaya Çıkışı, Endüstri 4.0’ın İş Gücü Piyasasına Yapacağı Etki, Endüstri 4.0 ve Eğitim, Endüstri 4.0’da İş Gücünün Sahip olması gereken beceriler gibi konulara değinmiştir.