Bu makale Sayın Ahmet Kaya tarafından yazılmış ve İMSAD Dergisi 16 Ekim 2017 sayısında yayınlanmıştır.

1990’lı yıllarında itibaren başlayan ve 2000’li yılların milat kabul edildiği (Milenyum Çağı) dönem aynı zamanda, teknolojinin daha fazla hayatımıza dokunduğu ve bizleri etkilediği bir dönem olarak karşımıza çıktı.

Teknoloji çağının bir etkisi de Dijital Çağ’dır. Dijital Çağ genel olarak toplumların dijitalleşme endeksine göre toplumlar arası refah seviyesinin belirlendiği ve aradaki farkın teknolojiye önem verilmediği zaman hızlı bir şekilde giderek açıldığı bir zaman dilimini adresliyor. Bu kapsamda toplumlar dijitalleşme ile ilgili olarak çeşitli aksiyonlar alıyorlar.

Örneğin ülkemizde yapılan e-Devlet çalışmaları bunlardan bir tanesidir. e-Devlet çalışmaları ile birlikte, merkezin devletten vatandaşa (adem-i merkeziye) bir anlayışa geçiş için devletin sunduğu hizmetlere vatandaşın tek bir noktadan ulaşması hedeflenmiş (e-Devlet Kapısı) ve bu kapsamda devlet organizasyonlarının yeniden yapılanmaları ve süreçlerin elektronik ortama aktarılması konusunda çalışmaları yapılmış ve günümüzde de yapılmaya devam ediyor.