Bu makale Sayın Yılmaz Ulusoy tarafından yazılmıştır.

Dünya tarihinin ilk “Sanayi Devrimi”, su ve buhar gücü ile üretim mekanizması üzerine kurulmuştu. Elektrik enerjisinin gündeme gelmesi ile “2. Sanayi Devrimi” gerçekleşti. “Dijital Devrim” olarak da tanımlanan 3.Sanayi Devrimi de beraberinde elektronik araç-gereçleri getirdi, bilgisayar ve otomatikleşmeyi içerdi

Özellikle üçüncü aşamadan sonra teknoloji, iletişim, düşüncelerimiz, duygularımız ve yaşamımız… Her şey ama her şey hızlandı ve gelişim kesinlikle durmadı.

Şimdi “Endüstri 4.0” olarak tanımlanan 4.Sanayi Devrimi’ni yaşıyoruz. İlk adımları atıldı bile… Genel anlamda “Endüstri 4.0” halen uygulanan üretim anlayışının, teknolojik gelişmelerle birlikte yeniden şekillenmesidir. Dolaylı amacı da insan gücünü fiziksel düzeyden beyinsel düzeye sıçratmaktır.

Devamı…