Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi

Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi

Mükemmeliyet Merkezinin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Endüstri 4.0 ile ilgili elde edilen deneyimlerin birleştirilmesi, Endüstri 4.0’ın ulusal düzeyde uygulanması için gerekli strateji, politika ve yöntemlerin belirlenmesi ve elde edilen deneyimlerin tüm dünya ile paylaşılmasıdır.

  • Client :
  • Date : 2018-2025
  • Link : http://endustri40.org.tr/endustri-4-0-mukemmeliyet-merkezi/
  • Location : Ankara
  • Value :