Endüstri 4.0 Eğitim Programı - Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği

Endüstri 4.0 Eğitim Programı

Eğitim Programı ile Çıraklık, Meslek ve Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programı seviyesinde Endüstri 4.0 için gerekli nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programının hazırlanması amaçlanmaktadır.

  • Client :
  • Date :
  • Link :
  • Location :
  • Value :