Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği

"dijitaldönüşüm@endüstri"

Endüstri 4.0 Faydaları

Endüstri 4.0'a Niçin Geçmelisiniz

Sürdürülebilirlik

Yapacağınız Endüstri 4.0 yatırımı ile kaynakların etkin kullanılmasını, verimlilik artışını ve yeni ürün üretme kapasitenizi arttıracak ve bu sayede sürdürülebilirliğinizi garanti altına alabileceksiniz.

Verimlilik

Üretim süreçlerindeki tüm verileriniz Nesnelerin Interneti(IOT) ve Otomasyon-Otonom sistemler üzerinden Büyük Veri(Big Data) alt yapısına aktarılacak ve süreçlerdeki kayıplar anında tespit edilerek üretim verimliliğinizi korunacaktır.

Kârlılık

Endüstri 4.0'ın kullandığı teknolojiler sayesinde üretim ve operasyonel süreçlerinizi sürekli kontrol ederken maliyetlerinizi minimumda tutabilecek ve bu sayede kârlılığınızı arttırabileceksiniz.

Hakkımızda

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği 2016 yılı Haziran ayında Ankara’da kurulmuştur.

Derneğimiz Endüstri 4.0 ile ilgili olarak ülkemizde bu konudaki farkındalığın arttırılması, kamu-sanayi-üniversite-özel sektör eko sisteminin kurulması ve bu alanda çözüm ve hizmetlerin oluşturularak standardize edilmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Derneğimizin Kuruluş Amacı:


Endüstri 4.0 kapsamında ulusal ve uluslar arası teknolojileri takip etmek, konuyla ilgili olarak yerel standartların oluşmasını sağlamak, Endüstri 4.0 dijital dönüşümün ülkemizde yaygınlaşması ve bu kapsamda işletmelerin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, teknoloji ve hizmeti sağlamak ve bu kapsamda elde edilen bilgi ve beceriyi diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla paylaşmak amacı ile kurulmuştur.

Haberler

Endüstri 4.0 ile ilgili son gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

 

Digital Impact Fuarı Kamuoyu Duyurusu

28 – 30 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Digital Impact Fuarı ile ilgili Derneğimizin 18.11.2019 tarihi itibari ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.…

 

Dijital Dönüşüme KOSGEB Desteği

KOSGEB tarafından açıklanan KOBIGEL-KOBI Gelişim Destek Programı çerçevesinde İmalat Sanayinde Dijitalleşme sürecine katkı sağlayacak 250.000.000 TL bütçeli proje teklif çağrısı yayınlandı.…

 

Model Fabrika Yerinde Ziyaret Edildi

Derneğimiz Yönetim Kurulu, Endüstri Gazetecileri Derneği ve KÜSİ grubu ile birlikte ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Model Fabrikada incelemelerde bulundu.…

Çalışma Alanlarımız

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Çalışma Alanları

-Endüstri 4.0 ile ilgili konularda ulusal ve uluslar arası platformda araştırma yapmak

-Endüstri 4.0 ile ilgili yayınlar çıkarmak

-Endüstri 4.0 konusunun ülkemizde yaygınlaşması için seminer, toplantı, etkinlik, fuar düzenlemek

-Endüstri 4.0 ile ilgili politika ve stratejilerin oluşturulması için önerilerde bulunmak

-Endüstri 4.0 ile ilgili kurum ve organizasyonların oluşturulmasını sağlamak

-Yerel Endüstri 4.0 standartlarının oluşturulmasını sağlamak

-Endüstri 4.0 ile ilgili yeni teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak

-Endüstri 4.0 eko sistemini oluşturmak ve bu kapsamda Endüstri 4.0 ile ilgili paydaş kişi ve kuruluşları bir araya getirmek

-Endüstri 4.0 ile ilgili işletmelerin ihtiyaç duyacağı konularda danışmanlık vermek

-Endüstri 4.0 ile ilgili diğer yerli ve yabancı dernek, organizasyon, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve geliştirmek

-Endüstri 4.0 ile ilgili sektör ve meslek branşlarında meslek edinme, eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde bulunmak

-Endüstri 4.0 ile ilgili olarak yeni mimari konseptler tasarlamak ve sunmak

-Endüstri 4.0 ile ilgili işletmelerin ihtiyaç duyacağı kalite, sistem, güvenlik, iş güvenliği, enerji v.b. standartlar konusunda faaliyetlerde bulunmak

-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek

Projeler

Birlikte yeni projeler oluşturmak, mevcut projelere katkı sunmak ve projeler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OLGUNLUK MODELİ

Endüstri 4.0 Olgunluk Modeli

 

Olgunluk modeli ile sanayicilerimizin mevcut Endüstri 4.0 olgunluk düzeyleri tespit edilecek ve bir üst olgunluk seviyesine ulaşmaları için gerekli eylem planları hayata geçirilecektir.

 

EĞİTİM

Endüstri 4.0 Eğitim Programı

 

Eğitim Programı ile Çıraklık, Meslek ve Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programı seviyesinde Endüstri 4.0 için gerekli nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programının hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

OSB

Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi için en önemli göstergelerden birisi Organize Sanayi Bölgeleridir. Hazırlanan Endüstri 4.0 Organize Sanayi Bölgesi konsepti ile mevcut OSB'lerin Endüstri 4.0'a uyumlu hale getirilmesi ve yeni kurulacak OSB'lerin Endüstri 4.0'a uygun tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.

 

KÜME

Endüstri 4.0 Kümesi

 

Endüstri 4.0 Kümesi ile Endüstri 4.0'ın tüm paydaşlarının bir araya getirilmesi, sektörel bazda kullanılabilecek ürün ve çözümlerin oluşturulması ve elde edilen ürün/çözüm/bilgi ve deneyimin tüm dünyaya pazarlanması hedeflenmektedir.

 

MÜKEMMELİYET

Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi

 

Mükemmeliyet Merkezinin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Endüstri 4.0 ile ilgili elde edilen deneyimlerin birleştirilmesi, Endüstri 4.0'ın ulusal düzeyde uygulanması için gerekli strateji, politika ve yöntemlerin belirlenmesi ve elde edilen deneyimlerin tüm dünya ile paylaşılmasıdır.

 

STANDARTİZASYON

Endüstri 4.0 Standartizasyon Merkezi

 

Kurulacak Standartizasyon ve Laboratuvar merkezi ile Endüstri 4.0 kapsamında uygulanacak başta güvenlik olmak üzere yerel standartların belirlenmesi, uygulamalar/sistemler arasındaki birlikte çalışılabilirlik ilkelerinin tanımlanması ve oluşturulan çözümlerin uyumluluklarını test edilmesi sağlanacaktır.

 

Paydaşlarımız

Etkinlik ve faaliyetlerimizde birlikte hareket ettiğimiz ve değerli katkılarını sunan Kurum ve Kuruluşlar.

Hizmetlerimiz

Türkiye'nin Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm yolculuğunda kurum, kuruluş ve bireylerin faydalanması için hazırladığımız hizmetler.

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği tarafından sunulan hizmetler ile ilgili iletişim kurmak ve daha fazla bilgi almak için İletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim

Endüstri 4.0'ın ülkemizde uygulanabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Dernek olarak sanayicilerimizden gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programları düzenlemekteyiz.

Danışmanlık

Değerli kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde uygulamayı düşündükleri Endüstri 4.0 konuları ile ilgili olarak (Otomasyon, Yapay Zeka, Yazılım v.b.) derneğimizden danışmanlık hizmeti alabilirler.

Tasarım ve Planlama

Yeni kurulacak Fabrika ve Organize Sanayi Bölgelerinin Endüstri 4.0 konseptine uygun olarak tasarım ve planlaması için dernek olarak yatırımcılarımızın yanındayız.

Proje Yönetimi

Mevcut fabrikaların Endüstri 4.0'a Dönüşüm Projelerini derneğimiz ile birlikte yürütebilirsiniz. Projelerinizi etkin ve verimli bir şekilde yönetmek için bizimle irtibata geçiniz.

 

135,261

Sanayi Sicil Belgeli İşletme Sayısı

310

Organize Sanayi Bölgesi Sayısı

200+

Ülkemizin Sanayi Geçmişi (Yıl)

2.5

Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeyi

Yönetim Kurulu

Derneğimiz Yönetim Kurulu ülkemizin Endüstri 4.0 Dijital Dönüşümüne katkı sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğimiz çalışmalarına Ahmet KAYA başkanlığındaki kurulları ile devam etmektedir.


Dernek ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi bizimle İletişim Formu aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Makaleler

Endüstri 4.0 ile ilgili yazılan makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Dijital Dönüşüm

1990’lı yıllarında itibaren başlayan ve 2000’li yılların milat kabul edildiği (Milenyum Çağı) dönem aynı zamanda, teknolojinin daha fazla hayatımıza dokunduğu …

 

Standartizasyon

Uluslararası standardisazyon örgütü(ISO)’nün tanımına göre “belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar …

 

Dönüşen Üretim

Ekonomimize açılan Endüstri 4.0 sayfası, bilgi teknolojileriyle sanayide üretkenliği, verimliliği ve katma değeri artıracak, sanayiyi yeniden modelleme biçimidir.Biz sanayicimizi doğru …

Etkinlik Listesi Kayıt Formu

Endüstri 4.0 ile ilgili etkinliklerden haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.

İletişim

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği ile ilgili her türlü görüş, öneri,istek ve bilgilendirme için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Telefon: +90(312) 911 07 66
Faks:+90(312) 911 07 67

Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği
Necatibey Caddesi Yeşilırmak Sokak 12/35
Demirtepe/Ankara-TÜRKİYE

info@endustri40.org.tr