Genel Kurul Duyurusu

Derneğimiz Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2019 tarihinde Genel Merkezimizde yapılacaktır.

Derneğimiz Yönetim Kurulunun 22 Nisan 2019 tarih ve 16 nolu kararına istinaden Olağan Genel Kurul toplantımızın 11 Mayıs 2019 tarihinde saat 13:30'da Dernek Genel Merkezimizde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 18 Mayıs 2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, genel kurula katılma hakkı olan tüm üyelere derneğin web sayfasından ve dernek duyuru panosundan duyrulmasına karar veilmiştir.

Gündem

  • Açılış ve Yoklama
  • Divan Kurulunun Oluşturulması
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Kabulü
  • Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
  • Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
  • Dernek Organlarının Seçilmesi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış